V E S T I


Prvo mesto u kategoriji Automation Awards 2015 


Na SPS IPC sajmu 2015 naša naša kompanija osvojila je prvo mesto u kategoriji Automation Awards 2015 po oceni posetilaca sajma.

 Na SPS IPC sajmu 2015 naša Integrisana kontrola kretanja (IMC) je jako dobro pozicionirana, a pozicioniranje stvari  je upravo zadatak opcionog integrisanog softvera IMC-a.  

Integrisana kontrola kretanja (IMC) može zameniti servo pogone u brojnim aplikacijama, u svim sektorima industrije. Rešenje je primenljivo na svim tipičnim motornim tehnologijama, omogućuje automatsku adaptaciju različitih motora, nudi detekciju pozicije rotora bez upotrebe dodatnih senzora i kontrolu momenta.

IMC označava kontrolu položaja, brzine i ubrzanja. Za složene zadatke koji uključuju frekventni pretvarač, do sada je korisniku bio potreban i odgovarajući (interni ili eksterni) modul za kontrolu kretanja ili enkoder za preciznu kontrolu pogona. Zahvaljujući IMC-u to više nije slučaj:  VLT Automation Drive FC 302 se može koristiti za pokretanje aplikacija za pozicioniranje bez potrebe za dodatnim modulima. Isto važi i za aplikacije za sinhronizaciju - jednostavno se unesu parametri u pretvarač umesto kupovine (skupe) servo tehnologije i programiranja koje oduzima dosta vremena.