NOVKOL A.D.


Izgradnja infrastrukturnih  geo tehničkih objekata, zaštita i izgradnja temeljnih jama, snižavanje nivoa podzemnih vod.

.... detaljnije


Naziv kompanije
NOVKOL A.D.
Adresa
Surčinski put 1k
Naselje/Opština
Beograd-Novi Beograd
Država
Republika Srbija
Telefon
381117129180
Faks
381117129183
Vlasnik/direktor
Milorad Janković
e-mail
Internet adresa