Opel Ćircom


Opel Ćircom je jedan od najstarijih distributera i servisera vozila marke Opel u Srbiji.
.... detaljnije


Naziv kompanije
Opel Ćircom
Adresa
Cetinjska 1
Naselje/Opština
Zrenjanin - grad
Država
Republika Srbija
Telefon
381233150000
Faks
381233150011
Vlasnik/direktor
Fjodor Ćirić
e-mail
Internet adresa