DP "Drugi oktobar"


Društveno preduzeće "Drugi oktobar" iz Vršca obavlja 4segmenta komplementarnih delatnosti a to su:

1. Delatnosti od opšteg interesa
2. Ostale komunalne usluge
3. Proizvodne delatnosti
4. Građevinarstvo i uslužne delatnosti
.... detaljnije


Naziv kompanije
DP "Drugi oktobar"
Adresa
Stevana Nemanje 26
Naselje/Opština
Vršac
Država
Republika Srbija
Telefon
38113830425
Faks
38113838052
Vlasnik/direktor
Ljubisav Šljivić
e-mail
Internet adresa