S&R Magma d.o.o."S&R MAGMA" d.o.o. je privredno društvo čija je pretežna delatnost izvođenje elektro-montažnih radova, jake i slabe stuje.
.... detaljnije


Naziv kompanije
S&R Magma d.o.o.
Adresa
Bulevar vojvode Mišića 14
Naselje/Opština
Beograd-Savski Venac
Država
Republika Srbija
Telefon
381112655025
Faks
381112655011
Vlasnik/direktor
Ratomir Bogetić
e-mail
Internet adresa