GP ’’GEMAX“ d.o.o


Kompanija Gemax je lider na polju izvođenja, projektovanja i inžinjeringa objekata niskogradnje (infrastruktura, sportski objekti, obaloutvrde, melioracije) i visokogradnje (rezidencijalni, stambeni, poslovni i industrijski objekti, čelične i betonske hale i skladišta, objekti sa posebnom namenom, enterijeri).

.... detaljnije


Naziv kompanije
GP ’’GEMAX“ d.o.o
Adresa
Banjički venac 28b
Naselje/Opština
Beograd-Savski Venac
Država
Republika Srbija
Telefon
3810113061800
Faks
3810113670983
Vlasnik/direktor
Djordjo Antelj
e-mail
Internet adresa