Jasvel d.o.o.JASVEL je preduzeće osnovano 1992. godine za proizvodnju:
  • DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA (Asepssol i Asepssol aerosol)
  • SREDSTAVA ZA HIGIJENU marke COLIBRI
  • SREDSTAVA ZA TRETMAN I DEZINFEKCIJU VODA
  • SREDSTAVA ZA BEZKONTAKTNO PRANJE AUTOMOBILA
Sva sredstva poseduju rešenja i upisana su u registar biocidnih proizvoda i hemikalija kod Agencije za hemikalije.
Sredstva su namenjena za korišćenje u zdravstvu, veterini, javnoj i kućnoj higijeni i prehrambenoj i ugostiteljskoj delatnosti, naročito u obaveznoj primeni dobre higijenske prakse i sistema HACCP.
Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 je opredeljenje i svakodnevna politika preduzeća.
.... detaljnije


Naziv kompanije
Jasvel d.o.o.
Adresa
Lisačka 21a
Naselje/Opština
Beograd-Barajevo
Država
Republika Srbija
Telefon
3810112603176
Faks
3810112696288
Vlasnik/direktor
Mirjana Martinović-Pešić
e-mail
Internet adresa